Weather

Zürich Bewölkt 5%  Niederschlag
20° / 22°
08:00

13°
14:00

20°
18:00

17°
Min. Max.
lu 23° 17%
ma 13° 15° 87%
me 11° 18° 57%
gi 10° 18° 53%
ve 10° 18° 47%
Basel Bewölkt 5%  Niederschlag
20° / 21°
08:00

14°
14:00

20°
18:00

16°
Min. Max.
lu 23° 20%
ma 13° 16° 77%
me 12° 19° 47%
gi 11° 20° 47%
ve 11° 20° 43%
Rapperswil eher sonnig 5%  Niederschlag
20° / 22°
08:00

13°
14:00

20°
18:00

17°
Min. Max.
lu 22° 5%
ma 12° 15° 80%
me 10° 17° 47%
gi 10° 17° 40%
ve 10° 17° 37%
Luzern Hitzegewitter 40%  Niederschlag
19° / 21°
08:00

13°
14:00

19°
18:00

17°
Min. Max.
lu 10° 22° 32%
ma 13° 15° 87%
me 11° 18° 57%
gi 10° 17° 63%
ve 10° 18° 57%
Andermatt Bewölkt 5%  Niederschlag
12° / 14°
08:00

14:00

12°
18:00

10°
Min. Max.
lu 15° 20%
ma 10° 83%
me 12° 33%
gi 11° 43%
ve 12° 43%
Bellinzona Bewölkt 5%  Niederschlag
22° 11° / 24°
08:00

16°
14:00

22°
18:00

18°
Min. Max.
lu 12° 22° 38%
ma 13° 17° 80%
me 10° 21° 25%
gi 11° 19° 60%
ve 11° 20° 50%
Locarno Bewölkt 5%  Niederschlag
21° 11° / 23°
08:00

15°
14:00

21°
18:00

18°
Min. Max.
lu 12° 22° 35%
ma 13° 17° 77%
me 11° 21° 22%
gi 12° 19° 53%
ve 11° 20° 47%
St.Gallen Bewölkt 30%  Niederschlag
18° / 19°
08:00

12°
14:00

18°
18:00

15°
Min. Max.
lu 20° 13%
ma 11° 14° 90%
me 10° 15° 77%
gi 16° 67%
ve 16° 57%
Sargans Bewölkt 5%  Niederschlag
19° / 21°
08:00

13°
14:00

19°
18:00

16°
Min. Max.
lu 11° 23° 5%
ma 12° 16° 80%
me 10° 18° 40%
gi 10° 18° 40%
ve 11° 19° 32%
Arth-Goldau Hitzegewitter 30%  Niederschlag
20° / 22°
08:00

12°
14:00

20°
18:00

17°
Min. Max.
lu 11° 20° 25%
ma 12° 15° 80%
me 11° 16° 47%
gi 11° 15° 50%
ve 10° 16° 50%
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END