Zürich Starker Regen 90%
/ 11°
08:00

10°
14:00

10°
18:00

Min. Max.
Th 11° 87%
Fr 13° 57%
Sa 15° 77%
Su 11° 16° 60%
Mo 16° 5%
Basel Starker Regen 90%
10° 10° / 12°
08:00

11°
14:00

11°
18:00

10°
Min. Max.
Th 12° 77%
Fr 15° 22%
Sa 16° 73%
Su 12° 18° 38%
Mo 18° 5%
Rapperswil Starker Regen 90%
/ 11°
08:00

10°
14:00

10°
18:00

Min. Max.
Th 10° 80%
Fr 13° 35%
Sa 15° 67%
Su 10° 16° 47%
Mo 16° 5%
Luzern Starker Regen 90%
/ 11°
08:00

10°
14:00

11°
18:00

Min. Max.
Th 11° 90%
Fr 12° 60%
Sa 16° 77%
Su 11° 16° 63%
Mo 16° 5%
Andermatt Starker Regen 80%
/
08:00

14:00

18:00

Min. Max.
Th 67%
Fr 53%
Sa 60%
Su 11° 48%
Mo 11° 5%
Bellinzona leichter Regen 60%
15° / 19°
08:00

13°
14:00

18°
18:00

15°
Min. Max.
Th 10° 17° 70%
Fr 10° 16° 60%
Sa 18° 5%
Su 21° 5%
Mo 21° 5%
Locarno leichter Regen 50%
15° / 19°
08:00

12°
14:00

17°
18:00

15°
Min. Max.
Th 10° 17° 73%
Fr 10° 16° 60%
Sa 18° 5%
Su 21° 5%
Mo 21° 5%
St.Gallen Starker Regen 90%
/
08:00

14:00

18:00

Min. Max.
Th 90%
Fr 10° 70%
Sa 14° 73%
Su 10° 14° 70%
Mo 14° 33%
Sargans Starker Regen 80%
/ 13°
08:00

10°
14:00

10°
18:00

Min. Max.
Th 11° 80%
Fr 13° 43%
Sa 15° 38%
Su 11° 16° 47%
Mo 16° 13%
Arth-Goldau Starker Regen 90%
/ 12°
08:00

10°
14:00

10°
18:00

Min. Max.
Th 10° 90%
Fr 11° 43%
Sa 14° 67%
Su 11° 15° 53%
Mo 10° 14° 5%
EXTERNAL_SPLITTING_BEGIN EXTERNAL_SPLITTING_END